Yaşam Medikal

Yaşam Medikal

AZ   RU   EN
"YAŞAM" tibb mərkəzi
sağlamlığın zəmanətidir
YALNIZ ƏN YAXŞI HƏKİMLƏR
Go to content
Kodu
GENETIK MÜAYİNƏLƏR (SEKVENOM-ÜSULU İLƏ) 
Qiyməti AZN
2011   CVD-1 paneli  və ya Tromboz paneli  
150.00
2011   Kardiovaskulyar xəstələrin irsi səbəblərinin təyin edilməsi 
80.00
2011   Hamilə qadınlarda təkrarlanan spontan düşüklərin irsi səbəbləri  
80.0
201
   Faktor V  (FV) - Leiden mutasiyası   
80.00
2011
   Faktor II: Protrombin    
80.00
2011
   MTHFR-mutasiya 
80.00
2011
   MTHFR C677T  
80.00
2011
   MTHFR A1298C  
80.00
2011
   PAİ-1  
80.00
2011
   Faktor XIII  
80.00
2012
   BCR-ABL-translokasiyanın təyini (Xroniki miyeloleykozun diaqnostikası) 
300.00
2013
   JAK2(V617F) mutasiyası- Janus Kinaza2   
150.00
2014
   Y Xromosom mikrodelesiyalari (AZF analzi AZFa,AZFb,AZFc)-  
250.00
2015
   KRAS (Kodon - 12, Kodon - 13) 
150.00
2016
   C-KİT (D816V) 
160.00
2017
   FLT3 (İTD) 
150.00
2018
   PML-RARa Translokasiyası (t-15, 17) 
150.00
2019
   AML1- ETO Translokasiyası (t8:21) 
140.00
2020
   AFF1-KMT2A (t-4:11) 
150.00
2021
   TCF3-PBX1 (1:19) 
150.00
2022
   MYH11-CBFB (inv16) 
120.00
2023
   CCND1-İGH (t-11:14) 
120.00
2024
   BRCA 1, 2, 3 
450.00
2025
   Monojenik Diabet Paneli (MOD) 
1200.00
2026
   Yoğun bağısaqin adenomatoz polipi (APC). Polimorfizm 1061Del5  
100.00
2027
   Yoğun bağısaqin adenomatoz polipi (APC). Polimorfizm   Glu1317Gln (E1317Q)  
100.00
2028
   Yoğun bağısaqin adenomatoz polipi (APC). Polimorfizm   Ile1307Lys (I1307K) 
100.00
2029
   Yoğun bağırsaqin karsinoması 
100.00
2030
   Kron xəstəliyi 
150.00
2031
   Angiotenzin (AGT). Polimorfizm AGT, -6A haplotype (-6G-A)  
50.00
2032
   Angiotenzin (AGT). Polimorfizm Met235Thr (M235T; Met268Thr; M268T) 
50.00
2033
   Onkogen virusu (AKT1). Полиморфизм: Glu17Lys (E17K) 
90.00
2034
    (Glikoprotein-Р) (ABCB1 / MDR1). Dərmanlara garşi polirezistentliy geni 
300.00
2035
   İnterleykin 10 (IL10). Polimorfizm: A-1082G 
120.00
2036
   İnterleykin 10 (IL10). Polimorfizm: A-592C 
90.00
2037
   Bronxial astma   
90.00
2038
   Böyrəyüstü vəzlərinin anadangəlmə disfunksiyası  
450.00
2039
   Protrombin qenetik kompleksi 
90.00
2040
   Hipertoniya 
150.00
2041
   Leyden mutasiyası 
50.00
2042
   Varfarinin mutasiyası 
150.00
2043
   Klopidogrel mutasiyası 
160.00
2044
   Folat mübadiləsi 
140.00
2045
   Mukovisedoz kompleksi 
140.00
2046
   Kişi sonsuzluğu 
420.00
2047
   Hemoxromotoz kompleksi (irsi) 
80.00
2048
   BRCA 1  (onkologiya - süd vəzləri, yumurtalıqlar) (PCR-üsulu) 
60.00
2049
   BRCA 2  (onkologiya - süd vəzləri, yumurtalıqlar)  (PCR-üsulu) 
60.00
2050
   TNF (PCR-üsulu) 
60.00
2051
   TL (PCR-üsulu) 
60.00
2052
   TLR  (PCR-üsulu) 
60.00
2053
   Kişilərin tam genetik müayinəsi (KGM) 
200.00
2054
   Qadınların tam genetik müayinəsi (QGM) 
200.00
2055
   Ailə - (Kişi və Qadının) tam genetik müayinəsi (kişi) (AGMK) 
200.00
2056
   Ailə - (Kişi və Qadının) tam genetik müayinəsi (Qadın)  (AGMQ) 
200.00
2057
   Uşaqların tam genetik müayinəsi (Oğlan)  (UGMO) 
200.00
2058
   Uşaqların tam genetik müayinəsi (Qız) (UGMQ) 
200.00
Haqqımızda

 "YASHAM" tibb mərkəzi 2006-ci ildə yaradılıb. Terapiya, kardiologiya, nevrologiya, endokrinologiya, qastroenterologiya, endoskopiya, ultrasəs diaqnostika, radiologiya, laboratoriya, transfuziologiya, (plamaferez, ozonoterapiya, qanın ultrabənövşəyi şüalanması) fizioterapiya, urologiya, ginekologiya, pediatriya, oftalmologiya, otorinolaringologiya ixtisasları, genetika və s. şöbələri ilə ümumi profilli klinikadı.
Copyright  2015 Ayvus
Bütün hüquqlar qorunur!
Bizim ilə əlaqə

Email:            support@yasham-medical.com
               dr.ceyhun@yasham-medical.com

Ünvan:     Azərbaycan, Bakı, F. Х. Xoyskiy 112

Tel:                   +994 (12) 465 72 60
           Tel/Faks:         +994 (12) 465 72 23
                  Mob:              +994 (50) 494 00 27
Copyright     2015 Ayvus    Bütün hüquqlar qorunur!
Back to content