Yaşam Medikal

Yaşam Medikal

AZ   RU   EN
"YAŞAM" tibb mərkəzi
sağlamlığın zəmanətidir
YALNIZ ƏN YAXŞI HƏKİMLƏR
Go to content
Kodu BİOKİMYƏVİ ANALİZLƏR
Qiyməti
AZN
0211   Ümumi zülal  (protein) 
7.00
0213   Albumin 
7.00
0214   Ümumi zülal, fraksiyalar ilə 
20.00
0215   Ümumi bilirubin 
10.00
0216   Ümumi bilirubin, fraksiyalar ilə 
15.00
0217
   Qanda amilaza 
12.00
0218
   Sidikdə amilaza 
10.00
0219
   Alaninaminotransferaza (ALAT) 
10.00
0220
   Qələvi fosfotaza (ALP) 
10.00
0221
   Ümumi turş fosfotaza 
10.00
0223
   Turş fosfotaza (prostatik) 
10.00
0224
   Aspartataminotransferaza (ASAT) 
10.00
0225
   Qamma-Qlutamiltransferaza (GGT) 
10.00
0226
   Triqliseridlər 
10.00
0227
   Ümumi xolesterin 
10.00
0228
   Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər 
12.00
0229
   Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər 
12.00
0230
   Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər 
12.00
0231
   Apolipoprotein A1 
12.00
0232
   Apolipoprotein B 
12.00
0233
   Apolipoprotein (a) Lp (a) 12.00
0234
   Qlükoza (GLUC) 
5.00
0235
   Qlükoza-(şəkərlə yükləmə) 
15.00
0236
   Amilaza  (qanda) (AMİL) 
12.00
0237
   Diastaza (sidikdə) 
10.00
0238
   Pankreatik amilaza 
12.00
0239
   Sidik cövhəri (qanda) (UREA) 
10.00
0240
   Sidik turşusu (URİC Acid) 
10.00
0241
   Kreatinin 
10.00
0242
   Qalıq azot 
10.00
0243
   Laktatdehidrogenaza (LDH) 
12.00
0244
   Kalsium-Ca 
10.00
0245
   Dəmir-Fe 
10.00
0246
   Fosfor-F 
10.00
0247
   Xlor-Cl 
10.00
0248
   Magnezium - Mg 
10.00
0249
   Kalium-K 
10.00
0250
   Natrium-Na 
10.00
0251
   Zink - Zn (qanda) 
25.00
0252
   İonizə edilmiş Kalsiy - Ca ++ 
20.00
0253
   Revmatoid faktorlar-RF 
10.00
0254
   Sial turşusu 
10.00
0255
   C-reaktiv zülal -CRZ 
10.00
0256
   Antistreptolizin-O  
10.00
0257
   HbE, HbF2 
20.00
0258
   Qlikohemoqlobin Hba1c 
25.00
0259
   Qlukoza (sutkalıq sidikdə) 
10.00
0260
   Kreatininın klirensı 
15.00
0261
   Mioqlobin 
18.00
0262
   Oksitosınaza 
22.00
Haqqımızda

 "YASHAM" tibb mərkəzi 2006-ci ildə yaradılıb. Terapiya, kardiologiya, nevrologiya, endokrinologiya, qastroenterologiya, endoskopiya, ultrasəs diaqnostika, radiologiya, laboratoriya, transfuziologiya, (plamaferez, ozonoterapiya, qanın ultrabənövşəyi şüalanması) fizioterapiya, urologiya, ginekologiya, pediatriya, oftalmologiya, otorinolaringologiya ixtisasları, genetika və s. şöbələri ilə ümumi profilli klinikadı.
Copyright  2015 Ayvus
Bütün hüquqlar qorunur!
Bizim ilə əlaqə

Email:            support@yasham-medical.com
               dr.ceyhun@yasham-medical.com

Ünvan:     Azərbaycan, Bakı, F. Х. Xoyskiy 112

Tel:                   +994 (12) 465 72 60
           Tel/Faks:         +994 (12) 465 72 23
                  Mob:              +994 (50) 494 00 27
Copyright     2015 Ayvus    Bütün hüquqlar qorunur!
Back to content